Xã Thạch Điền hoàn thành đại hội thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022
loading...
15:59 04/07/2019

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy, UBND xã Thạch Điền, 9/9 thôn trên địa bàn xã đã tổ chức thành công Đại hội thôn nhiệm kỳ 2019-2022

Khác với những nhiệm kỳ trước, 9/9 thôn trên địa bàn xã đã tổ chức thành công đại hội thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022, sau đó các đơn vị mới tổ chức đại hội chi bộ  nhiệm kỳ 2019 - 2022. Ngày 02/7/2019, Hai thôn Nam Lĩnh và thôn Trung Long là hai đơn vị cuối cùng tổ chức thành công Đại hội thôn. Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh nhiệm kỳ 2017-2019, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2022; củng cố kiện toàn lại  đội ngũ cán bộ thôn nhằm đảm bảo đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình công tác hiện nay.

Đại hội thôn Nam Lĩnh nhiệm kỳ 2019 - 2022
Bà con nhân dân thôn Trung Long tham gia biểu quyết tại Đại hội

Việc tổ chức Đại hội thôn nhiệm kỳ 2019-2022 đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp với UBMTTQ và được sự đồng thuận của Nhân dân, được tiến hành đúng quy trình, công khai dân chủ đúng với quy định của pháp luật. Đại hội các thôn đã bầu ra những đồng chí có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được Nhân dân tín nhiệm làm cán bộ thôn. Đặc biệt các thôn đã thực hiện mô hình mới đối với đội ngũ cán bộ thôn theo kế hoạch tinh giảm cán bộ cấp thôn xóm./.

Đ/C Lê Xuân Ngọc - Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo tại Đại hội thôn Trung Long

Một số hình ảnh Đại hội thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022 của các thôn trên địa bàn xã:

BTV: Lê Nguyệt

Ý kiến bạn đọc