Cán bộ và nhân dân thôn Tân Lộc tập trung chỉnh trang Nhà Văn Hóa thôn
loading...
17:41 08/11/2018

Thực hiện theo Khung kế hoạch, được sự nhất trí ủng hộ cao của toàn thể nhân dân trong thôn nên mỗi đợt ra quân xây làm NTM ở nơi đây đều diễn ra sôi nổi, mang lại nhiều kết quả.

Chùm ảnh lao động chỉnh trang tại Nhà văn hóa thôn Tân Lộc

Ý kiến bạn đọc