Chi hội Nông dân thôn Lộc Hồ lao động dỡ bỏ nhà hư hỏng , dọn dẹp cải tạo vườn nhà ông Hòa
loading...
11:58 08/11/2018

Chi hội Nông dân thôn Lộc Hồ lao động dỡ bỏ nhà hư hỏng , dọn dẹp cải tạo vườn nhà ông Hòa với tinh thần sôi nổi , nhiệt tình của hội viên đã đem lại kết quả cao , góp phần xây dựng thành công Tiêu chí VSMT !

Để thực hiện tốt kế hoạch về đích NTM cuối năm 2018 , sáng nay Chi hội Nông dân thôn Lộc Hồ lao động dỡ bỏ nhà hư hỏng , dọn dẹp cải tạo vườn nhà ông Hòa với tinh thần sôi nổi , nhiệt tình của hội viên đã đem lại kết quả cao , góp phần xây dựng thành công Tiêu chí VSMT !

Ý kiến bạn đọc