Lễ ký kết Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa giữa UBND xã Thạch Điền với Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh
loading...
17:26 08/11/2018

Theo nội dung ký kết UBND xã Thạch Điền chọn 2 thôn Tân Đông và Phúc Điền làm mẫu mô hình liên kết, Công tyTNHH MTV KC Hà Tĩnh sẽ cung cấp giống, phân bón, vật tư nông nghiệp đầu vào và quy trình sản xuất cho bà con nông dân để sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

Ý kiến bạn đọc