" RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ THẠCH ĐiỀN, HUYỆN THẠCH HÀ (Kèm theo Biên bản kiểm tra ngày 23/8/2018)
loading...
20:29 08/11/2018

Tin mới cập nhật

Ý kiến bạn đọc