Thạch Hà - Địa phương đầu tiên được lựa chọn là điểm tham quan, kiểm tra chéo về xây dựng NTM
loading...
14:51 22/08/2018

Sáng ngày 11/08/2018, Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chuyến tham quan, kiểm tra chéo giữa các địa phương cấp huyện trong tỉnh về xây dựng NTM

Đồng chí Trần Huy Oánh - Chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh dẫn đoàn lãnh đạo, cán bộ các địa phương đến tham quan, kiểm tra các xã điểm NTM, NTM kiểu mẫu năm 2018 tại huyện Thạch Hà

Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh phối hợp với văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện Thạch Hà đã dẫn đoàn lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các huyện, thị thành phố trong tỉnh đến tham quan, học tậ p kinh nghiệm trong phong trào xây dựng NTM tại xã Bắc Sơn, Ngọc Sơn, Tượng Sơn huyện Thạch Hà.

Theo đó, đoàn đã đến tham quan khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu thôn Đồng Vĩnh ( đây là thôn được xã Bắc Sơn lựa chọn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trong năm 2018) và tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình trồng dưa lưới tại xã Bắc Sơn.

Tiếp đó, đoàn đã đến thôn Khe Giao II xã Ngọc Sơn để kiểm tra, học tập kinh nghiệm trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu( đây là thôn được xã Ngọc Sơn lựa chọn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trong năm 2018). Bên cạnh đó, các địa phương còn đến tham quan mô hình kinh tế tiêu biểu của xã Ngọc Sơn với các mô hình sản xuất Thanh Long ruột đỏ ở thôn Trung Tâm và mô hình trồng Cam, bưởi kết hợp trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao ở thôn Khe Giao II

Kết thúc chuyến tham quan, đoàn đã đến khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Hà Thanh để học tập, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và tham quan trú sở làm việc của UBND xã Tượng Sơn huyện Thạch Hà.

Qua 7 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay, toàn huyện Thạch Hà có 479 tiêu chí đạt chuẩn (bình quân 15,97 tiêu chí/xã), có 14/30 xã đạt chuẩn NTM. Năm 2018, Thạch Hà phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu, không còn xã dưới 12 tiêu chí.

Chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng NTM, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Trần Nhật Tân cho biết, trước hết phải đảm bảo nhất quán yếu tố chủ thể trong xây dựng NTM là nhân dân. Thứ 2, phải kiên trì tổ chức sản xuất theo chuỗi, hình thành thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, nâng cao giá trị gia tăng. Thứ 3, sớm xây dựng khung kế hoạch năm về đích. Thứ tư là chú trọng sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; cán bộ là lực lượng cốt yếu để xây dựng NTM; phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân gắn với trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ.

Tác giả: Thúy Quỳnh - Hoàng Tuấn - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà

Ý kiến bạn đọc