Nữ hộ lý tận tâm với công việc

Hộ lý vốn được xem là công việc vất vả và thu nhập thấp, nhưng, đã hơn 30 năm qua, chị Nguyễn Thị Kim Oanh (51...