GIÚP HỘ NGHÈO CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN LÀM NHÀ Ở
loading...
16:47 25/10/2018

Để hoàn thành các Tiêu chí NTM, xóa nhà tạm bợ, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn cán bộ xã, cán bộ và nhân dân thôn Tùng Lâm đã đóng góp ngày công, kinh phí để giúp làm nhà ở cho bà Dương Thị Kế.

Ý kiến bạn đọc