Thôn Tân Lộc - xã Thạch Điền đi đầu trong các hoạt động xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2019
loading...
09:21 20/08/2019

Thôn Tân Lộc là một trong 3 thôn của xã Thạch Điền đăng ký đạt chuẩn các tiêu chí đạt khu dân cư kiểu mẫu năm 2019

Sáng ngày 20/8, mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt, tuy nhiên cán bộ và nhân dân thôn Tân Lộc vẫn  hứng khởi ra quân, tiếp tục  với các công việc như xây mương thoát nước, phá bỏ hàng rào sai quy hoạch... cố gắng hoàn thành chỉ tiêu đạt khu dân cư kiểu mẫu năm 2019.

Với tinh thần quyết tâm cùng với sự đồng lòng của cán bộ và nhân dân thôn Tân Lộc nói riêng và sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo xây dựng NTM, lãnh đạo UBND xã Thạch Điền nói chung, hy vọng thôn Tân Lộc sẽ sớm hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2019 và trở thành một trong những thôn điểm sáng trong xây dựng NTM trên địa bàn toàn huyện.

Ý kiến bạn đọc